Avd. f. biologiska babblerier del 17: En självklar korrelation

Organic food causes autism!… eller inte. 😉

Ekologisk mat orsakar autism!

Se fler märkliga samband på Spurious correlations >>>