Avd. f. fysikaliska fånigheter del 7: Vad universum består av

Oöversättbart…

Kanske består universum också av hundoner? Kanske består universum också av hundoner