Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Mina egna elever har redan fått lära sig vad "The Oxidation Rap" är för något. Nu kan de (och du!) också få lära dig om fotosyntes i "The Photosynthesis Rap"! 😉

Fotosyntesen tycker jag är kul, därför att den ligger just i gränsskiktet mellan biologi, kemi och fysik, och kombinerar ihop alla tre. Med var är fotosyntes?

Fotosyntesen är den kemiska process, där koldioxid och vatten byggs ihop till socker med hjälp av energin som finns i solljuset. Detta kallas assimilation, och den kemiska formeln kan skrivas:

6CO2 + 6H2O + C6H12O6 + 6O2(g)
koldioxid   vatten   ljus   glukos (socker)   syrgas

Algblomning i Östersjön utanför Gotland (2003)Eftersom (nästan) allt liv på jorden är beroende av växter eller av djur som äter växter, kan man säga att fotosyntesen är världens viktigaste kemiska reaktion.

Hos växter sker den i speciella organeller som kallas kloroplaster, men det finns också bakterier som kan fotosyntetisera. En av dessa är cyanobakterier, som orsakar algblomning i Östersjön om somrarna.