Vanliga spelkort. Vanliga spelkort.

Ett problem för den som är road av statistik och sannolikhetslära:

Problemet

Du blandar en kortlek noggrant, och delar den i två högar à 26 kort. Hur stor är sannolikheten att antalet röda kort i den ena högen är lika stort som antalet svarta kort i den andra?