Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Om du inte har hört talas om den här bakterien redan, så har du förmodligen befunnit dig på en annan planet den senaste veckan...

GFAJ-1-bakterier, som fått växa på arsenikinnehållande medium. Det speciella med den bakterie som man funnit, GFAJ-1 (jag har inte hittat något latinskt släktnamn på den, men GFAJ-1 lär stå för "Give Felisa A Job" efter dess upptäckare, Felisa Wolfe-Simon) är inte att den är från en annan värld, utan att den har mycket speciell biokemi. Den har nämligen förmågan att använda arsenik (As) istället för fosfor (P) i sin arvsmassa.

Arsenik är visserligen giftigt för de flesta andra organismer, men det står i samma grupp (i periodiska systemet) som fosfor. Därför är det inte alldeles förvånande att arsenik kan användas istället för fosfor i arvsmassan.

En annan tanke, som än så länge bara är en tanke eller hypotes, är att liv skulle kunna vara kiselbaserat istället för kolbaserat. Just det, kisel (Si) står i samma grupp som kol, så varför inte?

Den riktigt spännande slutsatsen med allt det här är att vi måste revidera vår syn på liv. Upptäckten av arsenik-innehållande liv öppnar för flera möjligheter till liv på andra ställen i universum. Ska man leta efter liv, måste man trots allt veta vad det är man letar efter. Och med den här upptäckten, har vi fått ytterligare en pusselbit som visar hur livet kan vara uppbyggt.