Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

På väg mot nio miljarder människor år 2050?

Under lång tid har den mänskliga befolkningen ökat exponentiellt – precis som vilken annan population som helst, som tillåts föröka sig ohämmat.

Troligen (förhoppningsvis!) kommer ökningstakten att minska så mycket, att vi inte når 8 miljarder människor förrän om 14 år, år 2024. Nästa miljard upp kommer inte förrän om ytterligare 20-25 år, d.v.s. omkring år 2050.

Då kommer vår populationstillväxt att mera likna en S-kurva än en J-kurva, vilket ju är bra. Och det köper oss ytterligare lite tid att ta hand om världens demografiska och miljömässiga problem.

 

   

Också intressant: