På kursen i Forskningsmetodik pratar jag ofta om framtidens teknologi.

Men ibland måste vi ta ett steg bakåt och fråga oss, hur har teknologin utvecklats fram till nu? Här låter man några verkliga experter på dagens teknologi uttala sig: Åttaåriga barn!

Det får mig att tänka på vad som hände för ett par år sedan när jag bestämde mig för att digitalisera mina gamla LP-skivor. Barnen (storögt): "Pappa, vad är det där???"