Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Vem har inte haft en växt som man misskött? En del dör törstdöden, men en del lyckas återhämta sig också.

 

Det hela beror på det som kallas för osmos. I växtens celler finns det s.k. vakuoler. Detta är vätskefyllda organeller, med huvudsaklig uppgift att spänna ut växtens celler.

I membranet som omsluter vakuolen sitter det pumpar, som pumpar in kaliumjoner, K+, i vakuolen. Då blir vattenkoncentrationen lägre i vakuolen än utanför, och därför flyter vattnet in i vakuolen och spänner ut den. (Vattnets transport på grund av olika vattenkoncentrationer kallas osmos.)

Tack vare kaliumjonpumparna kan alltså växten behålla sin turgor (saftspänning), vilket är det tryck som cytoplasman utövar på växtens cellväggar.