Kol - ett av livets viktigaste grundämnen

Att kol är ett av livets viktigaste grundämnen, det förstår man när man inser att allt levande är baserat på just kol.

Men det finns mycket annat intressant med kol också! Kol har en alldeles unik förmåga att kunna bilda stora nätverk av atomer. En typ av sådant nätverk är det vi ser i diamanter, det allra hårdaste materialet vi känner till.

Ett annat är grafit, som till skillnad från diamant är mycket mjukt. Grafit är faktiskt det som är "blyet" (stiftet) i blyertspennor, och det måste ju vara mjukt för att man ska kunna skrapa av det när man skriver med det.

Enklaste formen av en buckminster-fulleren.Enklaste formen av en buckminster-fulleren. Modell av grafen. Modell av grafen.

Men så finns det två andra spännande kolformer också, som måste nämnas: Buckminster-fullerener och grafen.

Buckminster-fullerener är kombinationer av 5- och 6-kolsringar, där den enklaste bildar en fotbollsliknande struktur. Grafen är stora lager av 6-kolsringar, som visat sig ha alldeles extraordinära egenskaper.