Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Det är en bok

Ibland beklagar jag mig över att vi fortfarande lever i ett papperssamhälle. För gymnasieelever är böckerna är tunga att släpa med sig till lektionerna, för att inte tala om alla stenciler vi lärare öser över dem.

Men böcker har några helt avgörande fördelar framför elektroniken.

  • De kräver inga batterier.
  • De är alltid tillgängliga.
  • Och de har ett helt intuitivt användargränssnitt.

Har du väl lärt dig att hantera en bok, vet du alltid hur du ska göra med nästa också!

 

   

Också intressant: