Harvey Fineberg, som är medicinsk etiker, förklarar att vi som mänsklig art bara har tre möjliga evolutionära vägar:

Att sluta utvecklas över huvud taget, att genomgå naturlig evolution eller att ta kontroll över evolutionen med genteknologins hjälp. Neo-evolution, hävdar Fineberg, finns inom räckhåll. Är vi redo att ta steget?

 

Det är kanske skrämmande nära att tänka sig det här som en form av socialdarwinism. Och visst, socialdarwinism är en form av avelslära som syftar till att stärka den mänskliga populationen, och det får väl kanske neo-evolution också betraktas som.

Men där finns en viktig skillnad: Socialdarwinismen gick aktivt in för att förhindra att vissa "oönskade" gener (människor) spred sig, på mycket lösa grunder. Detta ledde bl.a. till tvångssteriliseringar och etnisk rensning, då vissa människoraser ansågs mindre "önskvärda".

Neo-evolution handlar istället om att stärka önskade gener med hjälp av genteknologi. Detta är en oerhört viktig skillnad.

Icke desto mindre är det intressant att diskutera om neo-evolution verkligen är nödvändigt eller önskvärt.