Den vackra amazonas-fjärilen Heliconius Numata har ett litet trick för att komma undan sina fiender: Den är inte bara giftig själv, utan liknar också andra, giftiga fjärilar. 

De starkt färgade fjärilarna signalerar till sina fiender "Jag smakar illa! Ät mig inte!". Genom att flera olika giftiga fjärilsarter liknar varandra, förstärks den varnande effekten.

Denna typ av imitation (mimikry) kallas för Müllersk mimikry.

Men Heliconius har en ovanlig sträng på sin lyra: Den kan inte bara likna en, utan flera andra illasmakande fjärilsarter. Detta kan den göra genom att ha en enda stor gen, en supergen, som kan kombineras om på olika sätt.

Olika omkombinationer gör att olika mönster uppträder på vingen – och ökar fjärilens chanser att överleva och skaffa ungar.