Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Här är en riktigt klassisk reaktion, som jag tror varenda kemilärare använder för att demonstrera oxidation och reduktion!

Det som händer är att silverjonerna, som är mer elektronegativa än kopparatomerna, kapar åt sig elektroner från kopparatomerna. Då bildas rent silver och koppar(II)-joner.

Silvret avsätter sig som kristaller på kopparspiralen, och koppar(II)-jonerna färgar lösningen ljusblå. Alltsammans sker enligt följande reaktionsformel:

2Ag+(aq) + Cu(s) → 2Ag(s) + Cu2+(aq)

Om man vill kan man skriva med nitratjonerna. Eftersom de inte deltar i reaktionen, kallas de för åskådarjoner:

2Ag+(aq) + Cu(s) + 2NO\(_3^-\)(aq) → 2Ag(s) + Cu2+(aq) + 2NO\(_3^-\)(aq)

 I reaktionen oxideras kopparatomerna, medan silverjonerna reduceras.