Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Reaktionen mellan aluminium, Al, och dijärntrioxid, Fe2O3, (även kallad termit-reaktionen) är kraftigt exoterm. I reaktionen reduceras järn(III)jonerna till järn, samtidigt som aluminiumet oxideras till aluminiumjoner.