Reaktionen mellan aluminium, Al, och dijärntrioxid, Fe2O3, (även kallad termit-reaktionen) är kraftigt exoterm. I reaktionen reduceras järn(III)jonerna till järn, samtidigt som aluminiumet oxideras till aluminiumjoner.