Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

(Undrar du vad RNA är? Kolla den här länken!)

RNA-interferens (RNAi) upptäcktes när man försökte modifiera mus-ägg på genteknisk väg genom att föra in RNA i dem. Numera vet man att det är ett sätt som cellen själv använder för att reglera uttrycket av ett visst protein.

 
I korthet går det till så, att man har en snutt RNA (siRNA för small interfering RNA) som kan para ihop sig med det mRNA som cellen själv tillverkar. I vanliga fall ska cellens eget mRNA läsas av och översättas till protein, men när det sitter annat RNA i vägen, fungerar inte detta. Resultatet blir att mRNA:t ”tystas”, och det blir mycket mindre av proteinet i fråga i cellen.

Det här kan vi människor också utnyttja på olika vis. Ett av de främsta sätten är att man för in DNA i en cell, DNA som kan skrivas om till siRNA, och som kan binda till cellens mRNA och tysta det. På så vis kan man kontrollera hur mycket av ett visst protein man får i en cell.

Det här kan också spela roll för behandling av olika sjukdomar. En sådan sjukdom är Huntingtons sjukdom, som orsakas av att en gen producerar ett defekt protein. Man vet ännu inte riktigt vad det här proteinet, huntingtin, har för funktion, men om man kan tysta den felaktiga varianten med siRNA, har man en behandlingsmetod för en sjukdom som idag är 100% dödlig, och inte har något botemedel alls.