Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Flagellens evolution

Ett av fa­vo­rit­ar­gu­ment­en hos dem som förespråkar ”intelligent design” är det som kallas ”icke-reducerbar komplexitet”. I korthet går det ut på att ett komplext system upphör att fungera om man tar bort en av de ingående komponenterna. Därför kan ett sådant system inte ha evolverat stegvis, utan måste ha uppstått som det ser ut idag, på en gång. Och det, menar förespråkarna av ”intelligent design”, kan det bara ha gjort om en intelligent varelse har designat det.

 

Tyvärr är det så att argumentet om ”icke-reducerbar komplexitet” bygger på okunskap: ”Eftersom jag inte kan föreställa mig hur en struktur har evolverat, så kan den inte ha gjort det.” Därför postar jag nu ovanstående klipp, där det visas precis hur bakteriens flagell kan ha uppstått.

Bakteriens flagell är nämligen ett mycket populärt exempel på just ”icke-reducerbar komplexitet” – fast det ju vid närmare betraktelse visar sig inte alls vara icke-reducerbart, utan mycket väl kan reduceras!

 

   

Också intressant: