Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

De 10 bästa anledningarna till att anti-evolutionister har fel

Här är tio skäl till att evolutionsteorin måste vara felaktig:

10. Evolutionsteori går emot termodynamikens första lag
9. Evolutionsteori går emot termodynamikens andra lag
8. Det finns inga mellanliggande (transitionella) fossil
7. Chansen att liv, system, celler eller ens protein att ha uppträtt spontant är så liten, att de måste ha blivit designade.
6. Det finns system med icke-reducerbar komplexitet, och de kan därför inte ha genomgått evolution
5. Evolutionen kan inte testas, och kräver därför – precis som kreationism – att du tror på den
4. Evolution har aldrig observerats
3. Artbildning (makroevolution) har aldrig observerats
2. Det finns bevis mot evolution
1. Alla mutationer är dåliga

Men för varje skäl finns det faktiska bevis att de inte stämmer – se videon!

 

   

Också intressant: