Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Man får en övermättad lösning genom att göra en mättad lösning som man sedan kyler. I det här klippet har man gjort en övermättad lösning av natriumacetat, NaCH3COO. När natriumacetatlösningen sedan "störs" kristalliserar den så gott som omedelbart. Samma princip som med underkylt vatten