I "tomma" universum är det i själva verket inte alls tomt. Det bildas hela tiden nya partiklar, där den ena har positiv massa och den andra har negativ massa. De existerar bara en mycket kort stund, innan de slås samman igen.

Men vad händer om den ena av partiklarna dras in i ett svart hål? Då uppstår en form av strålning som man nu kallar Hawking-strålning efter dess upptäckare, Stephen Hawking.