Världens största eldboll

Världens första vätebomb, "Ivy Mike", exploderade den 1 november 1952 över Enewetak-atollen i Stilla havet. Den hade en explosiv kraft motsvarande 10 miljoner ton TNT och eldbollen som den skapade var över fem kilometer i diameter. I och med den här explosionen gick kalla kriget och världen in i den termonukleära eran.

 
En vätebomb är en sorts fusionsbomb, där den energidrivande reaktionen är samma som sker i solen. I en vanlig atombomb frigörs det en massa energi när tunga atomkärnor klyvs (som i ett kärnkraftverk). Detta kallas fission. I en vätebomb är det i stället så, att väteatomer slås samman till helium. Detta kallas fusion.

För att den här fusionen ska kunna starta, krävs det att vätet har både mycket högt tryck och mycket hög temperatur. Inga problem direkt i solen, som är så enorm, men för att kunna fixa detta i en bomb på jorden, måste man först detonera en fissionsbomb. Då skapas både det höga tryck och den höga temperatur som behövs för att fusionen av vätekärnor ska komma igång.