Det här är en festlig reaktion! Mekanismen bakom är rätt så komplicerad, men man kan sammanfatta det såhär: Det är två reaktioner som hela tiden pågår i bägaren. Vi kan kalla reaktionerna A och B.

 

I reaktion B bildas långsamt ett ämne (I2) som behövs för reaktion A. I reaktion A är ett av mellanstegen ett ämne (I) som hindrar reaktion B, som då avstannar. Men med tiden försvinner det här hindrande ämnet, och då kan reaktion B sätta igång. Och det festliga är att de ämnen som behövs för att reaktion B ska kunna ske, det är de som bildas när reaktion A fått gå färdigt (\({\sf \text{IO}_3^-}\)).

Så då får man alltså en s.k. oscillerande reaktion, d.v.s. en reaktion som svänger mellan två ytterlägen. Du som är lärare kan hitta ett bra recept på hur man gör en oscillerande reaktion på about.com.