Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

examen683Studentfirande från förr. Studentfirande från förr. I dagens DN säger utbildningsminister Jan Björklund att "regeringen ska återinföra examensprov i gymnasiet". Syftet är att det ska bli en slags "kvalitetsgaranti för att undvika betygsinflation".

För att avvika från flertalet kommentarer jag nu ser runt om på nätet, vill jag bestämt hävda att Björklund har rätt. Om vi vill ha ett betygssystem som håller, och som man kan använda för att söka till högre studier med, måste vi komma bort från betygsinflationen. Och det enda raka sättet att komma ifrån denna betygsinflation är att låta externa bedömare, skilda från den gymnasieskolan där eleverna går, sätta i varje fall en del av betyget.

 
Den nuvarande betygsinflationen är djupt orättvis, på så sätt att den som gick ut för bara några år sedan har sämre möjlighet att ta sig in på högre utbildningar än den som tar studenten i sommar. Detta trots att andra mätningar, t.ex. högskoleprovet, visar att de faktiska kunskaperna i realiteten sjunker!

Jag förstår att många lärare är oroliga för en extern bedömning. En extern bedömning blir ju också, indirekt, en bedömning av lärarens förmåga.

Jag förstår också att många lärare känner sig hotade i sin yrkesutövning. "Skulle inte jag, som har haft eleven i X antal år, vara den bäst lämpade att ensam sätta elevens betyg?"

De senaste årens kraftiga betygsinflation ger ett entydigt svar: Nej.