Med hjälp av sk. DNA-chip kan man analysera hela genom, för att snabbt få en uppfattning om olika geners funktion. Hur det går till? Klicka på "Go" ovan! Från Davidson College