"Läskburkar är för mesar!" 😎

Eftersom flytande vatten upptar mycket mindre volym än vattenånga, bildas det vakuum i fatet när det placeras i isvatten. Trycket från luften runtomkring gör att oljefatet knycklas ihop — det imploderar.