Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

En konstnärs föreställning om hur meteoritnedslaget såg ut. En konstnärs föreställning om hur meteoritnedslaget såg ut. Enligt den klassiska teorin, brukar man betrakta dinosauriernas död vid slutet av Krita (för 65 miljoner år sedan, troligen till följd av ett gigantiskt meteoritnedslag) som startskottet för däggdjurens kraftiga expansion och evolution. Enligt en artikel i Nature denna vecka, hade dock däggdjuren delats upp i befintliga undergrupper redan för 93 miljoner år sedan — gott och väl långt innan dinosaurierna dog ut.

Läs mer på BBC science >>>