Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

En del av de här experimenten ser lite farliga ut...

Ja, jag skulle nog vilja påstå att säkerheten är det lite si och så med i den här showen. Men medge att det ser kul ut! Jag hittar ingen beskrivning av experimenten, men jag skulle tro att de är:

  1. En sedel indränkt i isopropanol
  2. Sönderdelning av väteperoxid, H2O2 (också känt som "elefanttandkräm")
  3. Övermättad natriumacetat
  4. Lågfärger av olika metallsalter
  5. Upplösning av koppar i konc. salpetersyra
  6. Metanolkanon (gissar jag)
  7. Magnesium i block av kolsyreis