Påsköns förlorade gudar

Sir David Attenborough tar oss med på en resa till Påskön och 1700-talets europeiska utforskare för att söka ett svar på frågan om vad som hände med befolkningen på Påskön.

Det intressantaste tycker jag är de paralleller man kan dra mellan den ekologiska katastrof som befolkningen på ön orsakade, och det sätt som vi utnyttjar vår planets knappa resurser på idag. Den stora skillnaden är bara den, att befolkningen på Påskön hade en chans att bli räddade om någon annan hittade till dem, men vi som lever på jorden nu har ingen chans att önska räddning "utifrån"…