Om du går ut en stjärnklar natt och tittar på en stjärna – vilken som helst – så har den troligen omkring fem planeter som snurrar omkring den, varav minst en i den beboeliga zonen. Men hur kan man veta det?

Man har nu hittat så pass många exoplaneter (planeter utanför vårt eget solsystem) att man kan börja dra statistiska slutsatser om hur många planeter det egentligen finns i vår galax. Och det gör att ytterligare en av faktorerna i den berömda Drakes ekvation faktiskt börjar få ett riktigt värde!

I klippet förklaras vidare hur man har burit sig åt för att finna alla dessa exoplaneter.