Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Administration

Kopparsulfat och ammoniak

När kopparjoner, Cu2+, reagerar med ammoniak, NH3, bildas en vacker, blå färg. Här är vad som händer:

 

Kopparjonerna, i det här fallet i en vattenlösning av kopparsulfat, ger lösningen en svagt blå färg. När man tillsätter ammoniak bildas det hydroxidjoner i vattnet eftersom ammoniaken är en bas. Det sker enligt följande reaktion:

NH3 + H2O → NH4+ + OH-

Hydroxidjonerna reagerar med kopparjonerna, och det bildas en ljusblå fällning enligt följande reaktion:

Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2(s)

När man tillsätter mer ammoniak löser sig fällningen, och det bildas ett komplex av kopparjoner och ammoniumjoner (ett koppar-ammin-komplex) enligt följande reaktion:

Cu(OH)2(s) + 4NH3 → Cu(NH3)42+ + 2OH-

 

   

Också intressant: