Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Det värsta med att flippa klassrummet

ChemistryjokeVissa löser sina uppgifter på mer kreativa sätt än andra… ;-) Mina elever har vid några tillfällen kritiserat mitt flippade klassrum med orden "det är jobbigt, fast bra". Med det menar de att det är jobbigt eftersom de måste jobba med kemin varje vecka, och det går inte att skjuta upp allt jobbet till veckan innan provet. Fast samtidigt inser de ju att det också är bra; de vet ju att man inte lär sig något vidare om man inte jobbar kontinuerligt med materialet.

På samma sätt (fast annorlunda) upplever jag att det är för mig som lärare. Aldrig har det varit lika tydligt för mig vilka det är som har svårt för kemin och behöver knuffas framåt ytterligare. Och det ställer krav på mig som lärare som jag inte är helt van vid. När jag ser att Kalle* fortfarande tragglar med uppgifterna från förra kapitlet och Stina fortfarande inte har gjort laborationsrapporten (trots att de fått gott om lektionstid att göra den), så ser jag inte bara deras begränsningar, utan även mina egna.

 

Lösningen för mig blir att sitta ner med eleven och försöka lägga upp en studieplan. "Hoppa över den där uppgiften just nu, börja på det här istället." Och tyvärr frångår jag en viktig princip med det flippade klassrummet. För att eleverna ska hänga med, måste jag ge dem i uppgift att arbeta hemma.

Ett problem kan vara att vissa elever inte förmår koncentrera sig tillräckligt i klassrummet. Förra året hade jag grupper à 20 elever, men i år två är det slut med det för elevernas del. Samtidigt känner jag att det är svårt att be vissa elever gå ut eller stanna kvar – det är inte bra om någon känner sig utpekad på det ena eller sättet.

Jag vet ännu inte hur jag ska behandla de här eleverna. Har du som läser det några tips, så tas de tacksamt emot i kommentarsfältet nedan!


* Alla namn är förstås fingerade.

 

   

Också intressant: