Gör ett batteri med hjälp av en burk cola och ett kopparmynt

Det här är elektrokemi i vardagen – en perfekt demonstration att göra i skolan!

Burken är ju av aluminium, och själva colan fungerar som elektrolyt, då den ju innehåller en massa joner (bland annat fosfatjoner, PO43-. Kopparmetallen i myntet är ädlare än aluminiumet, och därför blir det hela ett litet galvaniskt element. Kanske blir inte strömmen så stor, men det blir faktiskt ett fungerande batteri av det!