Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tio kartor som hjälper dig att förstå världen

10.-pangea politikAtt förstå kartor är att förstå världen. Det visste redan forna tiders sjöfarare; kartan var nyckeln till resan och upptäckterna. 

Tack vare flygfotograferingen fick vi under 1900-talet mer och mer detaljerade kartor. Idag skickar tusentals satelliter tillbaka bilder av vår jord, men det är när de geografiska kartorna kombineras med annan information som det verkliga värdet framträder. 

Här är 10 kartor som hjälper dig att förstå vår värld!

1. Pangea med dagens landsgränser

Pangea med dagens landsgränser. Pangea med dagens landsgränser.

Under slutet av Perm för 250 miljoner år sedan flöt alla jordens kontinenter samman och bildade en enda sammanhängande superkontinent, Pangea. 50 miljoner år senare hade kontinenterna börjat glida isär igen, och för 100 miljoner år sedan hade dagens kontinenter bildats, även om de inte låg på samma platser som idag. (Du hittar Sverige strax till höger om Grönland.)

2. Varför Amerika heter "Amerika"

Waldseemüllers karta med ''America'' som en bumerangformad kontinent längst till höger. Waldseemüllers karta med ''America'' som en bumerangformad kontinent längst till höger.

Den tyske kartografen Martin Waldseemüller gav år 1507 felaktigt den nya kontinenten namnet "America".

3. Gall-Peters-projektionen

Världskartan i Gall-Peters-projektion. Världskartan i Gall-Peters-projektion.

Till skillnad från den äldre Mercator-projektionen ger Gall-Peters-projektionen en rättvisare bild av ländernas storlek i förhållande till varandra.

4. Hur mycket internet används under dagen

Hur mycket internet används under dagen.  Hur mycket internet används under dagen.

Ju rödare, desto mer används internet, och ju blåare, desto mindre. Under dagen blir förstås de internet-uppkopplade länderna rödare, medan de under natten "kyls av" och blir blåare.

5. Platser där Google Street View är tillgängligt

 Platser där Google Street View finns tillgängligt. Platser där Google Street View finns tillgängligt.

Från att vid starten 2007 ha visat några gator och städer i USA kan man nu besöka i princip varenda stad i USA och i Europa. Litte tuffare är det om du bor i exempelvis Indien eller Kenya.

6. Länder som inte använder SI-enheter

Länder som inte använder SI-enheter. Länder som inte använder SI-enheter.

Här det bara USA som tillsammans med Liberia och Burma envist håller fast vid sina gamla mätsystem.

7. De enda 22 länder som Storbritannien inte har invaderat

De enda 22 länder som Storbritannien inte har invaderat. Visas inte: São Tomé och Principe. De enda 22 länder som Storbritannien inte har invaderat. Visas inte: São Tomé och Principe.

När det brittitska imperiet stod på sin höjd täckte det en fjärdedel av jordens yta och en femtedel av dess befolkning. Det är det största imperium som någonsin existerat.

8. Länder som tillåter dödsstraff

Länder som tillåter dödsstraff. Länder som tillåter dödsstraff.

Hopplöst många länder som är röda här, tycker jag.

9. Europas vanligaste efternamn

Europas vanligaste efternamn. Europas vanligaste efternamn.

I Sverige är det vanligaste flicknamnet "Maria" och det vanligaste pojknamnet "Erik". Efternamnet "Svensson" kommer först på nionde plats.

10. Sjukdomsutbrott som hade kunnat förhindras med vaccination

Alla de här utbrotten av mässling, påssjuka, röda hund, polio och kikhosta hade kunnat förhindras med hjälp av vaccination.

På grund av en obefogad rädsla att vaccin skulle kunna orsaka autism väljer många föräldrar tragiskt nog att inte vaccinera sina barn. Det finns nämligen inga bevis på att vaccination skulle kunna orsaka autism. Däremot vet vi med säkerhet att mässling orsakar över 150.000 dödsfall varje år. Se den interaktiva kartan på cfr.org för mer information.

 

   

Också intressant: