Det verkar kanske lite konstigt, men man vet faktiskt inte riktigt exakt hur mycket 1 kg är. Men snart har vi en bättre definition på enheten "kilogram", delvis tack vare världens rundaste objekt!

 

Ursprungligen definierades enheten som "vikten av 1 dm3 vatten vid 0 °C", efter en idé av Antoine Lavoisier. Så småningom ändrade man definitionen till "vikten av 1 dm3 vatten vid 4 °C", eftersom vatten har högst densitet vid den temperaturen, men det var också lite för bökigt.

Därför lät man tillverka en liten metallklump, en legering av platina och iridium, och bestämde helt enkelt att den vägde exakt ett kilogram. Problemet är bara att den inte håller vikten! För att råda bot på det här har man två olika förslag på en ny definition av enheten kilogram. Det är den ena av dem som du kan se om i videon.

Den går ut på att man gör en så perfekt sfär av kisel-28 som bara är möjligt. Eftersom man vet precis hur stort avståndet är mellan kiselatomerna kan man räkna ut hur många atomer det är i sfären genom att mäta klotets volym. När man sedan vet hur många atomer det är i sfären kan man till slut ge enheten kilogram en ny definition, som skulle lyda: "Ett kilogram är exakt den massa som utgörs av 2,150714 · 1025 stycken 28Si-atomer" (eller vad det nu skulle bli för siffra).