Har du någonsin funderat över varför alla grundämnen heter som de heter? Varje grundämne har sin egen historia, och som regel har upptäckaren fått äran av ge det nya ämnet ett namn.

En del grundämnen har fått namn efter sina egenskaper, som till exempel hydrogen (väte), som betyder vattenbildare, oxygenium (syre), som betyder syrabildare eller fosfor, som betyder ljusbärare. Andra har fått namn som på något vis ska ge äran åt ett land (t.ex. polonium eller gallium) eller en framstående person (t.ex. einsteinium eller meitnerium).

Åter andra har fått namn efter platsen där de upptäcktes. Dit hör mina favoriter erbium, ytterbium, terbium och yttrium, som alla upptäcktes i mineral från Ytterby gruva i Stockholms skärgård.