Känner du till doktor Doolittle? Han kunde tala med djur. Men det här är på rikigt: Miya Warrington från Macquarie University i Australien, kan faktiskt prata med fåglar!

Det gör hon genom att först spela in fåglalåten från apostelfåglar och gruppera den efter både kön och ålder. Genom att se vem som pratar med vem, och när, kan hon sedan återskapa konversationer med fåglarna, och lära sig mer om hur de lever.