Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Vad är kosmisk inflation?

I början av 1900-talet upptäckte man att alla galaxer rör sig bort från varandra. Man drog slutsatsen att vid en viss tidpunkt – numera beräknat till för 13,8 miljarder år sedan – måste hela universum ha varit samlat i en enda punkt. Därifrån expanderade den i en händelse som brukar kallas för "den stora smällen" – Big Bang. 

Det var inte förrän 380 000 år efter universums födelse, som ljus kunde börja synas. Men vad hände innan dess? Kosmisk inflation är en vetenskaplig teori, som ger en del svar. Men hittills har bevisen för kosmisk inflation varit indirekta, och det är inte förrän alldeles nyligen som man verkligen har kunnat bekräfta den.

 

   

Också intressant: