Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Bara en teori?

Ibland hör man (inte minst som biologilärare), att "det där är ju bara en teori". Den som då pratar har inte lärt sig skillnaden mellan en vardaglig och en vetenskaplig teori än.

 

Det finns en viktig skillnad mellan vetenskapliga teorier och de fantasifulla teorier som en duktig berättare kan tala om. I vardagligt tal kan en "teori" betyda "en gissning". Men en vetenskaplig teori följer en uppsättning mycket striktare krav.

När forskare diskuterar teorier som sjukdomsteori, atomteori, cellteori eller relativitetsteori, diskuterar de modeller som förklarar det vi kan observera i naturen (verkligheten eller den s.k. empirin). Och lika viktigt som att de bygger på starka bevis är att de kan göra förutsägelser som kan testas.

 

   

Också intressant: