Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Omvänd transkription

Den här artikeln ingår i min "Musikhjälpen-vecka" 2014. Läs mer om Musikhjälpen här!

I de grundläggande biologikurserna får man lära sig att informationen i DNA överförs till RNA för att sedan översättas till protein. Detta kallas för den molekylärgenetiska dogmen. Men den är inte 100% sann; i retrovirus, som är den grupp av virus som HIV tillhör, sker informationsflödet lite bakvänt – eller omvänt, helt enkelt.

 

I retrovirus är det nämligen RNA som är arvsmassan, d.v.s. bär på den genetiska informationen. För att den ska kunna utnyttja sin värdcells molekylära "maskineri" måste RNA-molekylerna från viruset först skrivas om till DNA. Detta kallas för omvänd transkription. När det på det här sättet har bildats nytt "virus-DNA" kan nytt virus-RNA och nya virus-proteiner bildas för att till slut bilda nya viruspartiklar, redo att infektera nya celler.

Imorgon får du veta vad man kan göra för att förhindra att viruset sprider sig!

 

   

Också intressant: