Den här artikeln ingår i min "Musikhjälpen-vecka" 2014. Läs mer om Musikhjälpen här!

I de grundläggande biologikurserna får man lära sig att informationen i DNA överförs till RNA för att sedan översättas till protein. Detta kallas för den molekylärgenetiska dogmen. Men den är inte 100% sann; i retrovirus, som är den grupp av virus som HIV tillhör, sker informationsflödet lite bakvänt – eller omvänt, helt enkelt.

 

I retrovirus är det nämligen RNA som är arvsmassan, d.v.s. bär på den genetiska informationen. För att den ska kunna utnyttja sin värdcells molekylära "maskineri" måste RNA-molekylerna från viruset först skrivas om till DNA. Detta kallas för omvänd transkription. När det på det här sättet har bildats nytt "virus-DNA" kan nytt virus-RNA och nya virus-proteiner bildas för att till slut bilda nya viruspartiklar, redo att infektera nya celler.

Imorgon får du veta vad man kan göra för att förhindra att viruset sprider sig!