Internationella året för Ljus 2015. Det internationella året för ljus är "ett globalt initiativ som antagits av FN för att främja hållbar utveckling och öka medvetenheten om hur optisk teknik ger lösningar på globala utmaningar inom energi, utbildning, jordbruk, kommunikation och hälsa."

Det måste naturligtvis uppmärksammas, tycker jag, på samma sätt som jag har uppmärksammat internationella kemiåret och internationella kristallografiåret. Jag hoppas mycket på ESS och MAX IV, där sloganen "Ljuset kommer från Lund" är väl inarbetad!