Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kan vi få energi från bajsvatten?

… och samtidigt avsalta vattnet så att det blir drickbart?

Genom att utnyttja metbolismen hos en bakterie som redan finns i avloppsvattnet kan bakterien för det första bryta ner organiskt material, och för det andra producera elektricitet till en bränslecell. Kombinerat med elektrodialys kan vattnet avsaltas.