Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Låt datorn lösa världens problem medan du sover

Man skulle också kunna formulera det såhär: Donera din oanvända CPU-tid till välgörande ändamål!

 

Genom att installera programmet folding@home på din dator kan du hjälpa forskarna på Stanford att till exempel förstå hur proteinerna i Alzheimers, Hungtingtons och Parkinsons sjukdomar beter sig. Om man ska förstå hur ett protein fungerar är det nämligen nödvändigt att känna till dess exakta struktur. Det kan man göra antingen genom att analysera proteiner på olika sätt, eller genom att simulera hur de veckar sig till olika tredimensionella strukturer.

Problemet med simulering är bara att det finns fantastiskt många olika sätt ett protein (rent teoretiskt) kan vecka sig på, och det krävs enorm datorkraft att räkna ut det. Men genom att sprida ut beräkningarna på många frivilliga datorer världen över blir det mycket billigare än att köpa datortid på en av världens superdatorer.

Så vad väntar du på? Hjälp forskarna lösa proteinernas struktur på folding.stanford.edu!