Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ekologiskt jordbruk – dåligt för klimatet?

Ekologiskt jordbruk – dåligt för klimatet?

Det här var en intressant kritik av ekologiskt jordbruk. 

Jag tror att Thomas Kätterer har flera poänger, men hans forskning står säkert inte oemotsagd. Min egen känsla är att icke-ekologiskt jordbruk trots allt inte är hållbart, och att jordbruket ändå måste ställa om mycket drastiskt inom 50–100 år. Ta till exempel det där med "peak fosfor", det kommer ofelbart att leda till att tillgången på fosfater till konstgödsling kommer att minska. 

 

   

Också intressant: