Neil deGrasse Tyson presenterar den här dokumentären om teleskop, och hur vi med hjälp av teleskopen fått en ny syn på vår omvärld – från Galileo och fram till dagens moderna teleskop.