Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Administration

Kvävets kemi

Kvävets kemi

Kvävgas, N2, är den vanligaste gasen i atmosfären, och därför lätt att erhålla. Kvävgasen själv är nästan helt inert, och reagerar inte med någonting alls, men grundämnet kväve är fantastiskt viktigt för allt levande, och kan delta i många andra intressanta reaktioner.

 

Natriumazid, NaN3, är instabilt, och sönderfaller lätt till natrium och kvävgas under kraftig värmeutveckling. Det är samma reaktion som sker i krockkuddar, och gör att de blixtsnabbt fylls med kvävgas.

Vid hög temperatur kan kvävgas reagera med syrgas, och då bildas det olika kväveoxider. Det kan vara dikväveoxid (N2O, "lustgas"), kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). De två sistnämnda är giftiga, eftersom de kan reagera vidare med vatten och syrgas i lungorna och bilda salpetersyra.

 

   

Också intressant: