Självrörliga material skrivs ut i 3D-skrivaren

Ett utskriftsmaterial som innehåller små magnetiska partiklar gör att man kan skriva ut prylar som kan böja och röra sig när de utsätts för ett magnetiskt fält.

 

De magnetiska partiklarnas polaritet kontrolleras nämligen under själva utskriften, vilket gör att man får ett material med olika inneboende polaritet. Tack vare detta kan forskarna skriva ut modeller som kan dras samman nästan som muskler, och översätta sina rörliga modeller direkt till fysisk verklighet.

Den här typen av rörligt material har massor med framtidspotential, säkert inte bara i robotar. Det är till stor del tack vare att det är så pass lätt att framställa, och för att det är såpass billigt också.