Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Reaktionen mellan järn och svavel

Reaktionen mellan järn och svavel

En klassisk reaktion för att visa på skillnaden mellan en blandning och en kemisk förening.

Järn blandas med svavel. I blandningen har både järnet och svavlet kvar sina ursprungliga egenskaper. När blandningen upphettas sker det en kemisk reaktion och det bildas järnsulfid. Järnsulfiden har egenskaper som skiljer sig från både järn och svavel. Därför kan vi dra slutsatsen att järnsulfid är en kemisk förening snarare än en blandning.

 

   

Också intressant: