Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hållbara tillsammans på Spyken!

Spyken genomsyrar lärande för hållbar utveckling (LHU) hela undervisningen, från 8:15–16:30, från cafeterian och restaurangen till personalrummet, från lokalvårdare till rektor, från år 1 till år 3. Med LHU-koordinatorer och hållbarhetsambassadörer ser vi till att varje elev1 och varje anställd är medveten om globala målen för hållbar utveckling, och hur man kan arbeta med dem.

Genom att sprida den här videon hoppas jag att kolleger på andra skolor inspireras att arbeta med Naturskyddsföreningen för att få med LHU i sin undervisning! Det här är nämligen inte ett projekt som avslutas efter två år, utan som kommer att fortsätta genomsyra vår undervisning även i framtiden. Med ett sådant engagemang från kolleger och elever ser man att det finns hopp för framtiden!


1 Eller egentligen över 90 %! 😉