Odling av Francisella tularensis. Odling av Francisella tularensis.

Från chemicalnet.se:

En mutation som gav harpestbakterien förmågan att växa inuti celler gjorde bakterien så aggressiv att den kan användas som biologiskt vapen, visar forskning från FOI och Umeå universitet.

Harpest orsakas av bakterien Francisella tularensis (odlad på agarplatta i bilden ovan), och är extremt smittsam. Per Larsson, som är forskare vid FOI (totalförsvarets forskningsinstitut), menar att det räcker med ett fåtal bakterier för att få effekt. Detta kan jämföras med exempelvis mjältbrandsbakterien, Bacillus anthracis, där det krävs miljontals bakterier.

Läs hela artikeln från PLoS Pathogens >>>