hqdefault09

När vi ser oss omkring, så kan vi konstatera att de flesta atomerna i världen inte föreligger som enskilda atomer, utan i molekyler av olika slag – till exempel vatten (H2O), koldioxid (CO2) och glukos (C6H12O6). Men vad är det som gör att atomerna hellre "vill" vara i olika slags molekyler än som enskilda atomer?

Svaret kan sökas i kvantfysiken! Kvantfysik kan vara extremt komplicerat och besvärligt att få grepp om, men i den här videon tycker jag att det förklaras på ett relativt lättfattligt sätt. I grund och botten handlar det om energi, och i vilken form som atomerna har lägst energi. Det visar sig till exempel för två väteatomer att de har lägre energi om de är bundna till varandra i en vätemolekyl, H2, än om de föreligger som enskilda väteatomer, H + H.

Sedan kan man ju alltid fråga sig varför väteatomerna har lägst energi när de är bundna till varandra, alltså vad det är för underliggande faktorer som gör att de har det. Men det är en mycket mer komplex fråga, som vi ännu inte har svaret på.