Den tragiska sanningen om Perm–trias-utdöendet

Perm–trias-utdöendet inträffade för cirka 252 miljoner år sedan. Det är det största massutdöendet i Jordens historia, och och ledde till att ungefär 90 % av alla arter dog ut. Jämför det med det senaste massutdöendet, K/Pg-utdöendet, då bara 50 % av alla arter dog ut (däribland de stora dinosaurierna).

Till skillnad från K/Pg-utdöendet var dock perm–trias-utdöendet mycket mera utdraget. Kanske varade det som så länge som under en period på 15 miljoner (med slutet får 252 miljoner år sedan), och som kortast bara 200 000 år där de 20 000 sista åren var allra viktigast.

Det finns en rad olika teorier om vad som orsakade utdöendet, alltifrån meteoritnedslag till klimatförändringar och vulkanutbrott. Intressant nog diskuteras också vad vi kan lära oss idag av perm–trias-utdöendet.